اسلحه ممنون از نگاهت!! بیشترین سوالی که شما ها پرسیده بودید در مورد خرید کلت گازی بود باید بگم که : 1-این کلت از نظر قانون ممنوع است ولی نه در حد اسلحه گرم کلی بگم:ببینن گیر میدن 2-اینقدر آش دهن سوزی نیست که بخوای بخاطرش خودت را در خطر بندازی ولی شلیک اون هم به صورت اتوماتیک حال میده 3-قدرت اون چنانی نداره فوقش میتونه از 30-40 متری گنجشک را بندازه 3-قیمت خود اسلحه و کپسول و تیرش به نسبت کارایی نسبت به بادی گرونتره 4-دوبار که باهاش تیر زدی خست میشه میندازیش کنار-نگو نه باز هم با همه این موارد اگر میخوای بخری یه سرچی بزن تو گوگل حتما پیدا میکنی من که گشتم سایت صیاد دبی را دیدم ولی قیمتش نسبت به بازار شیراز گرونتره یا علی! tag:http://airgun.mihanblog.com 2020-02-28T00:52:54+01:00 mihanblog.com اسکورپیون 2012-07-02T20:17:03+01:00 2012-07-02T20:17:03+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/245 *** ... ]]> RUGER 2012-07-02T20:13:20+01:00 2012-07-02T20:13:20+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/244 *** ... منبع:مجله جنگ افزار

منبع:مجله جنگ افزار

]]>
محلوله دانکیت 2012-07-02T20:10:41+01:00 2012-07-02T20:10:41+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/243 *** ... منبع:مجله جنگ افزار

منبع:مجله جنگ افزار

]]>
زیگ زاور 2012-07-02T20:01:38+01:00 2012-07-02T20:01:38+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/242 *** ... ]]> 110GXP 3 2012-07-02T19:58:16+01:00 2012-07-02T19:58:16+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/241 *** ... منبع:مجله جنگ افزار

منبع:مجله جنگ افزار

]]>
زیگ پرو 2012-07-02T19:52:43+01:00 2012-07-02T19:52:43+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/240 *** ... ]]> ساکو 2012-07-02T19:48:07+01:00 2012-07-02T19:48:07+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/239 *** ... ]]> کاهر 2012-07-02T19:31:17+01:00 2012-07-02T19:31:17+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/238 *** ... ]]> دینامو-ایزماش 2012-07-01T10:22:48+01:00 2012-07-01T10:22:48+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/237 *** ...  
 
]]>
تفنگ ساچمه زنی نواپمپ 2012-07-01T10:16:57+01:00 2012-07-01T10:16:57+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/236 *** ... منبع:مجله جنگ افزار
منبع:مجله جنگ افزار
]]>
چند نمونه اسلحه نظامی قدیمی 2012-07-01T08:01:06+01:00 2012-07-01T08:01:06+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/235 *** ... ]]> فشنگهای بی صدا 2012-07-01T07:40:23+01:00 2012-07-01T07:40:23+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/234 *** ... ]]> گلوله های جهنمی SHRAPNEL 2012-07-01T07:37:26+01:00 2012-07-01T07:37:26+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/233 *** ... ]]> مرلین 2012-07-01T07:23:46+01:00 2012-07-01T07:23:46+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/232 *** ... ]]> معرفی والتر 2012-07-01T07:18:57+01:00 2012-07-01T07:18:57+01:00 tag:http://airgun.mihanblog.com/post/231 *** ... ]]>